Neem contact op

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen een bedrijfsarts inschakelen wanneer zij advies en ondersteuning willen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Daarnaast is de bedrijfsarts adviseur op het gebied van medewerkers. Voor de re-integratie van werknemers is het advies van de bedrijfsarts essentieel.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Wanneer wordt een bedrijfsarts ingeschakeld?

In de nieuwe Arbowet zijn de minimale afspraken over arbodienstverlening vastgelegd. Bedrijven moeten volgens deze wet een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Daarnaast zijn zij verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts.

De bedrijfsarts is één van de vier kerndeskundigen uit de Arbowet. Samen met de Arbeids- en Organisatiedeskundige, de Hogere Veiligheidskundige en de Arbeidshygiënist is de bedrijfsarts de adviseur op het terrein van gezondheid en werk. Vanuit de Arbowet is een bedrijf verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij:

  • Verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers;
  • Aanstellingskeuringen;
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

De bedrijfsarts kan echter meer dan alleen advies en ondersteuning bieden op deze verplichte gebieden van de Arbowet. Hij biedt ook diensten aan in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarmee wordt bedoeld, dat hij bedrijven adviseert over hoe zij hun medewerkers gezond aan het werk houden en/of om mensen weer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een bedrijfsarts is dus dé specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij is er voor werknemer én werkgever en brengt onafhankelijk advies uit. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels.

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts doet van alles op het gebied van arbo voor een bedrijf en zijn medewerkers. De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts zijn als volgt:

  • De bedrijfsarts kan werkgevers ondersteunen bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden en re-integreren van zieke werkenden terug naar het werk.
  • De bedrijfsarts heeft altijd vrije toegang tot de werkvloer en kan zo beter inzicht krijgen in de werkomstandigheden en de belasting op de werkvloer.
  • De bedrijfsarts is bereikbaar voor werknemers voor vragen, met of zonder gezondheidsklachten, over hun werk in relatie tot hun gezondheid.
  • De bedrijfsarts kan overleg voeren met de preventiemedewerker, ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging.
  • Het kan zijn dat een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dan mag hij altijd een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts moet altijd aan dit verzoek gehoor geven tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Een second opinion kan niet door de werkgever aangevraagd worden.
  • De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Verschil arbo-arts en bedrijfsarts

Werkgevers en werknemers gebruiken de termen arbo-arts en bedrijfsarts soms door elkaar. Maar zijn deze artsen dan ook hetzelfde? Nee, er is wel degelijk een verschil tussen de bedrijfsarts en de arbo-arts. Zowel de bedrijfsarts als de arbo-arts staan ingeschreven bij het BIG-register, maar de bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel in Nederland. Een bedrijfsarts heeft altijd een opleiding tot basisarts gevolgd en daarna een specialistische opleiding, de vier jaar durende specialisatie ‘arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde’. Arbo-artsen zijn meestal basisartsen, zij hebben deze specialisatie niet gevolgd.

Vanuit de wettelijke verplichting de Wet verbetering poortwachter wordt een bedrijfsarts geraadpleegd bij de probleemanalyse. Een arbo-arts of een andere functionaris is hiertoe niet bevoegd. Wel kan de bedrijfsarts een aantal van zijn uitvoerende taken door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening laten uitvoeren. Dat heet taakdelegatie. Belangrijk om te weten is dat deze taakdelegatie altijd onder supervisie van de bedrijfsarts plaatsvindt. Zodoende is de kwaliteit van zorg en de privacy van de werknemer hierbij altijd geborgd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het inschakelen van een bedrijfsarts voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.

Bedrijfsarts
Gerelateerde artikelen
Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht