Neem contact op
Arbo

Arbo

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken is niet alleen voor medewerkers prettig, het levert werkgevers vaak ook beter en duurzamer werkresultaat op en het zorgt voor een kleinere kans op uitval. Elke werkgever is daarom verplicht om een gedegen ARBO-beleid te voeren, zodat werknemers onder optimale omstandigheden hun werk kunnen doen. Jansen & De Vries ondersteunt werknemers en werkgevers bij het vormen van ARBO-beleid en de uitvoering ARBO gerelateerde zaken.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Als het even niet wil zoals het moet..

Iedere medewerker kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de medewerker al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Soms duurt verzuim langer, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsproblemen.

Verzuim begeleiding

Jansen & De Vries ondersteunt werkgevers met casemanagement rondom de aanpak van (frequent) verzuim, zodat medewerkers, in de meeste gevallen, zo snel mogelijk weer optimaal en met zin weer aan het werk kunnen gaan. Want hoe langer een zieke medewerker uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces.

De medewerker zal uiteindelijk weer terugkeren in eigen werk, desnoods in aangepast werk of in een andere functie. Dat proces noemen we re-integratie.

Tijdens het verzuim houdt de casemanager van Jansen & De Vries het dossier bij en begeleidt de medewerker en werkgever tijdens het ziektetraject. Hierbij wordt gewerkt volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Bij Jansen & De Vries staat de mens en haar verhaal hierbij centraal. De oorzaak van verzuim kan medisch zijn, maar dit is niet altijd het geval. Psychische problemen of een moeilijke thuissituatie spelen vaak een rol, evenals onvrede op het werk of (on)uitgesproken conflicten. Onze arbeid- & organisatiedeskundige weet hoe hij een vertrouwensband met mensen opbouwt. We luisteren goed naar wat mensen ons vertellen en bieden een innovatieve aanpak voor verzuim.

ARBO-deskundigen samen op een plek

Bij Jansen & De Vries hebben we alle deskundigheid omtrent ARBO onder een dak:

We bekijken per situatie welke deskundige er het beste ingezet kan worden. De specialisten van Jansen & De Vries zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ARBO. Het zijn allemaal goed opgeleide mensen. We voelen ons nauw betrokken bij uw medewerkers, uw bedrijf en daarmee uw belangen. Als ARBO-consulent hebben we oog voor mensen én de organisatie. Ons uiteindelijke doel is hierbij altijd: Medewerkers weer optimaal aan het werk krijgen en houden.

Verzuimmanagement voor verzuimreductie

Werkgever en medewerkers zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk.
Onze bedrijfsarts, adviseur arbeid & gezondheid en/of casemanager ondersteunen u in dergelijke trajecten. Soms is een kleine aanpassing al voldoende voor een groot positief effect:

  • een aangepaste stoel
  • een ergonomisch toetsenbord en/of muis
  • een andere functie
  • minder werken
  • of meer vrijheid in de uitvoering van werkzaamheden.

Tegelijkertijd kunt u vaak ook al veel uitval voorkomen met een verzuimpreventietraject. Vraag de casemanager bij Jansen & De Vries naar de mogelijkheden.

Bij casemanagement komen veel sociale zekerheidswetten kijken zoals: de WI, WW, bewaking en uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter en nog veel meer. Werkgevers zijn niet alleen wettelijk verplicht om hier kennis van te hebben, zij zijn hier ook verantwoordelijk voor. Wij snappen dat het lastig is om, naast het ondernemerschap, compleet op de hoogte te zijn van alle deze regels en wetten. Daarom ondersteunen wij organisaties hier graag bij.

Meer informatie over ARBO

Wilt u meer weten over ARBO-ondersteuning door Jansen & De Vries? Neem dan contact met ons op. We staan graag klaar voor u en uw medewerkers.

Gerelateerde artikelen
Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht