Neem contact op
Re-integratie

Re-integratie

Wat is re-integratie?

We worden allemaal wel eens ziek. Meestal is dat slechts voor een korte tijd en kan het werk weer snel hervat worden. Soms duurt het wat langer en in dat geval moeten werknemer en werkgever samen zorgen voor een goede en passende re-integratie, ofwel terugkeer naar werk. Jansen & De Vries kan u ondersteunen bij re-integratie trajecten.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Wanneer een re-integratietraject?

De re-integratieconsulenten van Jansen & De Vries helpen werkgevers en werknemers met re-integratietrajecten die de weg vrij maken naar passend werk.

Een re-integratie traject is bedoeld om werknemers zo duurzaam mogelijk terug te laten keren naar arbeid. Er zijn na herstel drie scenario’s / sporen mogelijk:

  • Spoor 1 – De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever in dezelfde functie of in een aangepaste functie;
  • Spoor 2 – De werknemer kan niet meer aan de slag bij zijn huidige werkgever en moet passend werk gaan vinden bij een andere werkgever;
  • Spoor 3 – De werknemer is arbeidsongeschikt en het lukt niet om via een tweede spoortraject een nieuwe werkplek voor deze werknemer te vinden.

Terugkeren naar passend werk

Of nu spoor 1, spoor 2 of spoor 3 van toepassing is, re-integratie gaat samen met registratie, diverse wetten en regels en soms ook aanpassingen met betrekking tot de werkzaamheden en de werkplek. Deze aanpassingen kunnen tijdelijk van aard zijn, maar ook permanent. De Nederlandse wet verwacht van werkgevers dat zij het maximale doen om werknemers weer te laten re-integreren. De re-integratieconsulenten van Jansen & De Vries ondersteunt zowel werkgevers als werknemers bij het vinden van een oplossing voor re-integratie of een passende andere baan bij een andere werkgever.

Wanneer outplacement?

Bij een aankomend verlies van een baan komen vaak veel emoties kijken. Soms raakt een werknemer zijn of haar baan kwijt door een onoplosbaar arbeidsconflict, een reorganisatie, of door het vastlopen in een carrière. Er breekt een vastgestelde periode aan waarin medewerkers met loondoorbetaling actief gaan zoeken naar een nieuwe baan. Hulp van buitenaf kan dan welkom zijn.

Jansen & De Vries kan u ondersteunen bij een outplacement traject.

Meer informatie over re-integratie trajecten

Wilt u meer weten over hoe de re-integratieconsulenten van Jansen & De Vries u kunnen ondersteunen bij re-integratietrajecten? Neem dan contact met ons op. We kijken graag met u naar de mogelijkheden van re-integratie voor zowel werknemer als werkgever!

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht