Neem contact op
Arbo

Als ik de macht heb zoals ik de wil heb, dan gooi ik een trein van de rails.

Arbowet

Iedere werknemer van een bedrijf moet veilig en gezond kunnen werken. De arbowet maakt deel uit van de arbowetgeving die bestaat uit regels en richtlijnen om een veilig werkklimaat te bevorderen.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Wat is de arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg arbowet, is een wet in Nederland die richtlijnen bevat omtrent gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers. De wet heeft als doel werknemers te beschermen tegen de risico’s die ze lopen voor hun veiligheid en gezondheid. De arbowet maakt samen met het arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit) en de arbeidsomstandighedenregeling (arboregeling) onderdeel uit van de wetgeving rondom arbeidsomstandigheden, de Arbowetgeving.

Regels arbowet

De arbowet is een kaderwet. Dit houdt in dat er in de arbowet alleen algemene bepalingen over het arbobeleid binnen bedrijven staan, maar geen concrete regels. Deze regels staan vastgelegd in het arbobesluit.

Vernieuwde arbowet 2017

Op 1 juli 2017 is de arbowet vernieuwd. In de nieuwe arbowet zijn de volgende maatregelen aangepast:

  • Basiscontract arbodienstverlening
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  • Recht op spreekuur bij bedrijfsarts
  • Mogelijkheid tot second opinion

Basiscontract arbodienstverlening

Werkgevers zijn verplicht om basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener, zoals een bedrijfsarts en arbodeskundige. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener voor gezond en veilig werk.

Duidelijkere rol preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet heeft de preventiemedewerker een centrale rol. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden op de werkvloer.

Spreekuur bedrijfsarts

Om klachten en verzuim binnen een bedrijf te voorkomen, heeft iedere werknemer het recht om zonder toestemming van de werkgever een afspraak te maken met de bedrijfsarts.

Second opinion

Wanneer een werknemer twijfelt aan het advies dat de bedrijfsarts heeft gegeven, heeft hij of zij de mogelijkheid om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen.

Hulp nodig?

Wilt u weten hoe u de arbowet moet toepassen binnen uw bedrijf? De medewerkers van Jansen & De Vries staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden Wij kunnen de risicofactoren binnen uw bedrijf analyseren en u advies geven om deze te verkleinen. Zo creëren we samen een veilig en gezond werkklimaat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht