Neem contact op
Samenwerking & vertrouwen

Samenwerking & vertrouwen

Samenwerken in een team

De samenwerking in een team gaat verder dan het leren toepassen van de juiste sociale vaardigheden. Het betekent ook elkaar leren accepteren. Het gaat erom dat u elkaars sterke- en zwakke punten kent en ook gebruik durft te maken van elkaars kwaliteiten. De kunst is een team als groep te laten samenwerken in plaats van ieder voor zich, met vertrouwen als de basis van een goed functionerend team. Jansen & De Vries ondersteunt teams bij het (her)vinden van samenwerking en vertrouwen.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Maak het verschil met de verschillen binnen uw team

Om als team succesvol te kunnen samenwerken wordt van alle teamleden gevraagd dat zij zich openstellen voor de verschillen tussen de teamleden. Juist die verschillen binnen een ‘divers’ team leveren op lange termijn meer resultaat op. Tegelijkertijd vragen deze verschillen ook meer aandacht. Jansen & De Vries maakt daarom van uw onderlinge verschillen een krachtig geheel.

Krijg inzicht in de codes van het team en de organisatie

Mensen gedragen zich in teams en organisaties volgens bepaalde codes en patronen, die individueel misschien niet bij hen passen, maar die binnen het systeem van het team of de organisatie ‘normaal’ of ‘ onontkoombaar’ zijn. Een dergelijk patroon overstijgt dus de individuele patronen van de teamleden en vormt het team patroon. “Zo doen we dat hier nu eenmaal”, “dat is typisch voor ons team” zijn opmerkingen waaruit dat blijkt. Individuele gedragspatronen en/of teampatronen maken het dus soms lastig om effectief met elkaar samen te werken, zowel binnen het team als daarbuiten. Maar zijn die gedragingen en overtuigingen nog wel effectief voor het doel wat jullie willen bereiken? Daar gaan we ook op in. Door middel van een training of advies wordt iedereen in de gelegenheid gesteld ervoor te zorgen dat het vertrouwen in elkaar vergroot wordt en daarmee ook de samenwerking van uw team verbetert. Jansen & De Vries zorgt voor een succesvol en samenwerkend team binnen uw organisatie.

Meer weten over samenwerking en vertrouwen?

Wilt u meer informatie over het verbeteren van de samenwerken en het vertrouwen binnen uw team? Neem dan contact op met Jansen & De Vries. We lopen graag met u mee op de weg naar een succesvol team.

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht