Neem contact op
Leiderschap

Leiderschap

Leidinggevenden proberen zoveel mogelijk de juiste randvoorwaarden te scheppen zodat hun medewerkers de beste prestaties kunnen leveren. Jansen & De Vries ondersteunt de leidinggevenden in uw organisatie bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor medewerkers en het managen van het daaruit voortvloeiend resultaat.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Resultaten managen en meten

De verhouding tussen de individuele kwaliteiten van medewerkers en hun bijdrage aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie is alleen lastig te meten. Dit is zeker het geval nu medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor hun inzet, mobiliteit en ontwikkeling. Hoe dit proces gemanaged en geoptimaliseerd kan worden, blijft vaak een uitdaging. Jansen & De Vries ondersteunt uw organisatie bij het aansturen van deze processen.

Goed leiderschap houd mensen binnen

Goed personeel wordt de komende jaren steeds schaarser door de uitstroom van ervaren, oudere medewerkers. Jonge instromers zijn zich hiervan bewust en stellen hoge eisen aan de werkomgeving, de cultuur en kansen om zich te ontplooien. Dit betekent voor leidinggevenden dat zij met name de taak hebben om medewerkers met talent aan zich te binden en hen de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Goed leiderschap is niet eenduidig: het is situationeel, coachend, charismatisch, dienend, verbindend of transformationeel. Mooie termen, maar wat is de betekenis ervan voor de specifieke situatie en context waarin een organisatie opereert?

Alles begint met bewustwording

Bij leiderschapscoaching staat uw vraagstuk centraal. We helpen leiders van organisaties met maatwerktrajecten, gericht op bewustwording, ontwikkeling en begeleiding bij implementatie. Goed leiderschap begint met de fase bewustwording geplaatst in de context van uw organisatie.

Bewustwording

In de bewustwordingsfase onderzoeken we gezamenlijk de context, de veranderbehoefte en gewenste leiderschapsstijl en vergelijken de uitkomsten met het huidige management en jong talent. Gezamenlijk stellen we vast wat er moet veranderen, hoe dat het beste kan en wat dat betekent voor het management.

Ontwikkeling

De inhoud van het leiderschap ontwikkelprogramma komt in co-creatie met u tot stand. Een degelijk programma voor coaching en leiderschap bestaat uit een mix van organisatie-advies, leerinterventies (klassikale modules, e-learning, on the job training, werken aan organisatie thema’s), coaching en (begeleide-) intervisie.

Implementatie

Ook de uitvoering van het programma doen we samen met u: met zo veel mogelijk eigen inbreng vanuit de klant (inleidingen, inbreng casuïstiek, begeleiding, coaching). Doordat er veel aandacht is voor opdrachten in de eigen praktijk en resultaatmeting aan het eind van het traject wordt de effectiviteit van het programma gemonitord.

Meer weten over effectief leiderschap met Jansen & De Vries?

Wilt u meer weten over wat effectief leiderschap voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jansen & De Vries. We gaan graag samen met u aan de slag.

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht