Neem contact op
Risico- Inventarisatie & Evaluatie

RI&E

Wat is een RI&E?

De Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Elke werkgever moet een Risico- Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren. Aan de hand daarvan moet een plan van aanpak worden opgemaakt. Dit is een verplicht onderdeel van de RI&E. Jansen & De Vries ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en toetsing van een RI&E.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

RI&E voorbereiding en uitvoering

In het plan van aanpak van een RI&E moet een werkgever aangeven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens staat in het plan van aanpak binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering. Een RI&E bestaat uit:

  • een overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf,
  • en een plan voor het oplossen daarvan of hoe hier mee om te gaan.

RI&E toetsing en uitzonderingen

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak moeten deze documenten getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst deskundige. Het toetsen is niet nodig wanneer u een kleine werkgever bent met maximaal 25 werknemers. Wanneer u of uw medewerkers werken met gevaarlijke stoffen, dan is de beoordeling door een gecertificeerde arbodienst altijd verplicht. Als u uitzendkrachten in dienst heeft, dan bent u verplicht de RI&E te communiceren met het uitzendbureau.

Wat als u geen RI&E hebt?

De RI&E is wettelijk verplicht. De gevolgen van het niet hebben van een RI&E kunnen ingrijpend zijn. Denk aan de kans op ongelukken, verzuim en de gevolgen daarvan voor uzelf, uw medewerkers en uw organisatie. Bij een bedrijfsongeval wordt bijvoorbeeld door de arbeidsinspectie altijd naar de RI&E gevraagd. Is deze er niet, dan kan dit vervelende consequenties hebben, zoals forse boetes.

Meer weten over het maken en uitvoeren van een RI&E?

Jansen & De Vries kan u ondersteunen bij de voorbereiding en het maken van een RI&E, de uitvoering en/of toetsing van een RI&E. Neem contact met ons op. Wij zijn praktisch ingesteld en laten het RI&E zonodig aansluiten bij ISO, VCA of OHSAS.

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht