Neem contact op

De casemanager

Casemanagement van de Sociale Zekerheidswetten

Wij ondersteunen werkgevers met case management rondom verzuim. Bij casemanagement komen veel sociale zekerheidswetten kijken zoals: de WI, WW, bewaking en uitvoering van de Wet Poortwachter en nog veel meer. Werkgevers zijn niet alleen wettelijk verplicht om hier kennis van te hebben, zij zijn hier ook verantwoordelijk voor. Wij snappen dat het lastig is om, naast het ondernemerschap, compleet op de hoogte te zijn van alle deze regels en wetten. Daarom ondersteunen wij organisaties hier graag bij.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Casemanagement wordt bij Jansen & De Vries verdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk:

  • Operationeel Casemanagement
  • Corporate Casemanagement

Operationeel & Corporate Casemanager

De operationeel casemanager

De operationeel casemanager van Jansen & De Vries houdt zich bezig met de individuele dossiers van medewerkers. De Wet Poortwachter is voor hierin leidend. De wet verplicht een werkgever bij elk verzuimgeval dat langer dan zes weken duurt een casemanager aan te stellen. Deze casemanager heeft de taak het langdurig verzuim te begeleiden en te bewaken om zo medewerkers effectief te laten re-integreren en het ziekteverzuim te verkorten. Hiermee voorkomt u hoge kosten en sancties. Onze casemanagers kunnen voor uw bedrijf een actieve verzuimregie voeren.

De casemanager

De corporate casemanger

De corporate casemanager van Jansen & De Vries geeft inhoud aan het casemanagement op organisatieniveau. De activiteiten behelzen de beleidsmatige- en strategische elementen van de bedrijfsvoering. Financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid worden op organisatieniveau inzichtelijk gemaakt. Ontwikkelingen en toekomstbeelden worden ook vanuit een financiële invalshoek bekeken. De corporate casemanager van Jansen & De Vries ondersteunt in het formuleren van beleid waardoor de geldstromen in het kader van verzuim en arbeidsongeschiktheid worden beheerst en de risico’s te managen zijn: de organisatie is ‘in control’.

Jaarlijks blijft er in Nederland honderden miljoenen aan Euro’s liggen bij het UWV. In veel gevallen mag er over de afgelopen vijf jaar nog worden teruggevorderd. Een schatting is dat er in 80% van de organisaties er op deze manier fors bespaard kan worden. De corporate casemanager van Jansen & De Vries wil graag samen met u hiernaar kijken!

Meer weten over de casemanager?

Wilt u meer weten over wat de casemanager voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Jansen & De Vries. We denken graag met u mee.

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht