Verzuim

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Dan spreken we van verzuim.

Verzuim effectief oplossen

Jansen & De Vries ondersteunt u bij het oplossen van de reden van het verzuim, zodat werknemers, in de meeste gevallen, zo snel mogelijk weer gezond en met zin weer aan het werk kunnen gaan. Want hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Desnoods in aangepast werk of in een andere functie. Dat proces noemen we re-integratie en is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter.

Verzuimmanagement voor verzuimreductie

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk.
Onze bedrijfsarts, adviseur Arbeid & Gezondheid en verzuimconsulent ondersteunen u in dergelijke trajecten. Soms is een kleine aanpassing al voldoende voor een groot positief effect:

Tegelijkertijd kunt u vaak ook al veel uitval voorkomen met een verzuimpreventie traject. Vraag de verzuimconsulenten bij Jansen & De Vries naar de mogelijkheden.

Meer informatie over verzuim management

Wilt u meer weten over ondersteuning bij het oplossen van verzuim door Jansen & De Vries? Neem dan contact met ons op. We staan graag klaar voor u en uw medewerkers.

Jansen & De Vries