Wet verbetering Poortwachter

Wat betekent de Wet verbetering Poortwachter voor u?

De Wet Verbetering Poortwachter is op 1 april 2002 van kracht gegaan. In deze wet staan de rechten en plichten waar werknemers en werkgevers zich aan moeten houden in geval van langdurige ziekte. Deze wet is bedoeld om langdurig zieke medewerkers (vaak met een diepere oorzaak) zo snel mogelijk terug te laten keren in de werkomgeving. Een griepje of zware keelontsteking hebben we allemaal wel eens, dus daar is de Wet verbetering Poortwachter niet voor bedoeld.

Een inspanning van zowel de werknemer als de werkgever

Voor zowel de werknemer als de werkgever is het niet prettig om geconfronteerd te worden met langdurig ziekteverzuim of zelfs (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In de Wet verbetering Poortwachter is geregeld welke inspanningen werknemers en werkgevers (samen met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts) moeten verrichten om de betreffende werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Verplichtingen vanuit Wet Verbetering Poortwachter in 1e jaar verzuim

De verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering Poortwachter beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. We hebben hier te maken met een Spoor 1 re-integratie traject. De verplichtingen voor het eerste jaar in een stappenplan:

Voor de begeleiding en ondersteuning van het gehele traject, inclusief het opstellen en uitvoeren van het wet poortwachter plan van aanpak, kiest de werkgever een casemanager. Na één jaar (tussen week 46 en 52 na de eerste ziektedag) evalueren de werkgever en de werknemer de inspanningen en geboekte resultaten. Op basis daarvan worden de doelstellingen voor het tweede jaar vastgesteld.

Verplichtingen vanuit Wet Verbetering Poortwachter in 2e jaar verzuim

Tijdens het evaluatiemoment aan het einde van het eerste jaar stellen de werknemer en de werkgever nieuwe doelen op. Ook deze moeten iedere zes weken besproken, geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Onderdeel hiervan kan ook zijn het aanpassen van het werk, de werkplek en/of de beschikbare arbeidsmiddelen.

Indien terugkeer in de oude functie onmogelijk blijkt

Indien blijkt dat het terugkeren in de oude functie niet mogelijk is voor de werknemer, dan is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden binnen de organisatie. Dit kan zijn door te werken op aangepaste tijden met een aangepast takenpakket of in andere functies. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaan de werknemer en de werkgever op zoek naar een duurzaam passende nieuwe functie voor de werknemer. Er wordt gestart met een Spoor 2 re-integratietraject.

Hulp bij de Wet verbetering Poortwachter

Het is in het belang van u en uw werknemer dat een re-integratietraject in goede banen wordt geleid. Het doel is dat u beiden weer vooruit komt, wat de uitkomst van het re-integratietraject ook mag worden. Wilt u weten hoe Jansen & De Vries u hierbij kan ondersteunen, of wilt u meer weten over de Wet Verbetering Poortwachter? Neem dan contact met ons op.

Jansen & De Vries