Neem contact op

Als ik de macht heb zoals ik de wil heb, dan gooi ik een trein van de rails.

Werkgeluk

Vorige week was het de Week van het Werkgeluk. Na het lezen van deze blog zul je begrijpen dat er feitelijk op basis van maatwerk een heel jaar aan werkgeluk gewerkt dient te worden door zowel werkgever als werknemer. Zeker in deze periode van personeelskrapte is dat geen sinecure.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Wat is werkgeluk?

Wij spreken van werkgeluk wanneer het geluksniveau van een werknemer positief wordt beïnvloed door het werk en de werkomgeving. Geluk is dus niet gelijk aan het krijgen van geld of andere materiële zaken, ook al gaat daar natuurlijk ook een positieve invloed van uit, maar er is dus meer.

Welke factoren hebben een positieve invloed?

  1. Organisatiecultuur: Op welk niveau dan ook in de organisatie (afdeling, team, etc), men dient continu rekening te houden met het werkgeluk van de werknemer. Natuurlijk heeft een werknemer zelf daar een bepalende rol in, maar ook de directe collega’s en met name de rol van de leidinggevende(n). Dit alles is erop gericht om de tevredenheid van werknemers te stimuleren.
  2. Salaris: Een goede beloning voor het werk is natuurlijk belangrijk, want wij werken toch om te leven?
  3. Baanzekerheid: Het hebben van een baangarantie vindt iedereen plezierig; je voelt je gewaardeerd.
  4. Loopbaanontwikkeling: Het zicht hebben op promotie of groei verhoogt de motivatie van de werknemers. Wanneer de werkgever hier samen met de werknemer geen oog voor heeft, zal de motivatie afnemen.
  5. Autonomie op het werk: Het vermogen om zelfbestuur te hebben of vrij te zijn van buitensporige controle op het werk.
  6. Werk-privé balans: Evenwicht tussen werk en privé is essentieel en wordt gekenmerkt door een hoge mate van tevredenheid en effectiviteit. Privé wil niet alleen zeggen het gezinsleven, maar gaat ook om de andere activiteiten die de persoon uitvoert buiten zijn werk.

Gevolgen onvoldoende werkgeluk

  1. Slechtere productiviteit. Uit onderzoeken is gebleken dat een gelukkige werknemer productiever is dan een ongelukkige werknemer.
  2. Verzuim. Wanneer werkgeluk ontbreekt, zal deze persoon sneller verzuimen (door ziekte of om andere redenen afwezig zijn).
  3. Personeelsverloop. Werknemers die ongelukkig zijn, zullen eerder geneigd zijn om bij de buren te gaan werken.

Kortom een mooie uitdaging voor zowel werknemer als werkgever.

Blijf continu met elkaar in gesprek en in verbinding.

Verantwoordelijkheid en behulpzaamheid gaan hand in hand.

Werken aan werkgeluk is hard werken: een heel jaar door.

Zeker omdat het maatwerk is: mensen verschillen niet als persoon, maar ook in het soort werkzaamheden. Zowel een directeur als een productiewerknemer willen werkgeluk!

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht