Spoor 1: re-integratie bij de huidige werkgever

Re-integratie volgens spoor 1

Bent u of één van uw werknemers langdurig ziek? Dan krijgt u te maken met een re-integratie traject. De belangrijkste doelstelling van een re-integratie traject is om in goed overleg tussen de werknemer en de werkgever zorgen voor een passende integratie. Jansen & De Vries ondersteunt zowel werknemers en werkgevers gedurende deze trajecten.

De Wet verbetering Poortwachter

Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet u eerst kijken in hoeverre en hoe snel u of uw werknemer weer in zijn eigen werk terug kan keren. Hierbij kan een arbeidsdeskundige u bijstaan. Deze zal een officieel onderzoek verrichten, te weten een (verkort) Arbeidsdeskundig onderzoek en komt met een advies.

Het Arbeidsdeskundig onderzoek zal worden uitgevoerd met als doelstelling de volgende vragen te beantwoorden:

Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen zal Spoor 1 dan wel Spoor 2 ingezet worden.

Wat is re-integratie volgens Spoor 1?

Het uitgangspunt bij een Spoor 1 re-integratie- traject is dat u of uw werknemer in uw organisatie terugkeert in eigen functie, aangepaste eigen functie, dan wel een andere aangepaste functie.

Verschil tussen Spoor 1 en Spoor 2

Wanneer er geen geen passende, vervangende functie bij de huidige werkgever beschikbaar voor u of uw medewerker is, dan wordt Spoor 2 ingezet. De doelstelling van Spoor 2 is om gezamenlijk te kijken naar een andere functie bij een andere organisatie waar u of uw werknemer duurzaam aan de slag kan gaan. Spoor 2 wordt dus pas gestart als succes in Spoor 1 uitblijft. Voorafgaand aan Spoor 2 zal er altijd een arbeidsdeskundig onderzoek plaats vinden.
Jansen & De Vries beschikt over een groot professioneel netwerk om u tijdens deze zoektocht te
helpen en te ondersteunen.

Hulp bij een Spoor 1 traject

Het is in het belang van u en uw werknemer, dat een Spoor 1 traject in goede banen wordt geleid en u beiden vooruit kan, wat de uitkomst van het re-integratietraject ook is. Wilt u weten hoe Jansen & De Vries u hierbij kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Jansen & De Vries