Re-integratie

Wat is re-integratie

We worden allemaal wel eens ziek. Meestal is dat slechts voor een korte tijd en kan het werk weer snel hervat worden. Soms duurt het wat langer en in dat geval moeten werknemer en werkgever samen zorgen voor een goede en passende re-integratie, ofwel terugkeer naar werk. Jansen & De Vries kan u ondersteunen bij re-integratie trajecten.

Wanneer een re-integratietraject?

Een re-integratieproces kan soms lastig zijn voor beide partijen. Onvrede kan weer leiden tot een vervelende werksituatie. De re-integratieconsulenten van Jansen & De Vries helpen werkgevers en werknemers met re-integratietrajecten die de weg vrij maken naar passend werk.

Een re-integratie traject is bedoeld om werknemers zo vlot mogelijk te laten herstellen, maar ook om na herstel weer terug te keren naar arbeid. Er zijn na herstel drie scenario’s/ sporen mogelijk:

Terugkeren naar passend werk

Of nu spoor 1, spoor 2 of spoor 3 van toepassing is, re-integratie gaat samen met registratie, diverse wetten en regels en soms ook aanpassingen met betrekking tot de werkzaamheden en de werkplek. Deze aanpassingen kunnen tijdelijk van aard zijn, maar ook permanent. De Nederlandse wet verwacht van werkgevers dat zij het maximale doen om werknemers weer te laten re-integreren. De re-integratieconsulenten van Jansen & De Vries ondersteunt zowel werkgevers als werknemers bij het vinden van een oplossing voor re-integratie of een passende andere baan bij een andere werkgever.

Meer informatie over re-integratie trajecten

Wilt u meer weten over hoe de re-integratieconsulenten van Jansen & De Vries u kunnen ondersteunen bij re-integratietrajecten? Neem dan contact met ons op. We kijken graag met u naar de mogelijkheden van re-integratie voor zowel werknemer als werkgever!

Jansen & De Vries