Neem contact op

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Grensoverschrijdend gedrag

Onlangs kwamen in het nieuws diverse berichten naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat leidt tot veel vragen. Hoe kun je ongewenst gedrag binnen jouw bedrijf voorkomen?

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Wat betekent seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Om ongewenst gedrag binnen jouw bedrijf te voorkomen, is het belangrijk om eerst te weten wat seksueel grensoverschrijdend gedrag precies is.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag (verbaal, non-verbaal of fysiek) in de werkomgeving, die als ongewenst wordt ervaren.

Dit is een van de vormen van grensoverschrijdend gedrag, die effect heeft op de mentale gezondheid in het werk van een werknemer en kan leiden tot stress. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. In de Arbowet wordt elke organisatie verplicht om beleid te voeren op dit onderwerp. Jansen & De Vries kan u hierbij ondersteunen zodat uw beleid op PSA-gebied afgestemd is op uw situatie en op uw wensen en behoeften.

Vertrouwenspersoon

Klachten over ongewenste omgangsvormen dienen altijd serieus genomen te worden, maar toch kan het voor een slachtoffer moeilijk zijn om open over deze problemen te praten. Want ook als er geen formele klachten gemeld zijn betekent het niet dat de klachten er helemaal niet zijn. Een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon kan deze drempel verlagen. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen.

Advies en ondersteuning

Het betreft complexe materie waar geen pasklaar format voor bestaat. Iedere melding over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer dient met zorgvuldigheid en maatwerk behandeld te worden. Wij, als Jansen & De Vries, kunnen u op drie manieren ondersteunen om de risico’s van de Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart te brengen en u verder ondersteunen bij het inventariseren en beheersen van de mogelijke risico’s. Wil je weten hoe? Neem dan contact met ons op!

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht