Organisatieadviseur

De Organisatieadviseur

Veranderingsmanagement

Organisaties zijn in deze tijd constant in beweging; ze moeten innovatief zijn, en zich snel en flexibel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden binnen of buiten de organisatie. Jansen & de Vries helpt organisaties bij het realiseren en implementeren van veranderingsmanagement.

Organisatieveranderingen en weerstand

Dit vraagt om een continue aanpassing van strategie, structuur, systemen, managementstijl, personeel en cultuur van de organisatie. Onderzoek wijst uit dat verandering op het gebied van werk één van de grootste stressfactoren in het leven van mensen is. Medewerkers hebben vaak weerstand tegen veranderingen binnen een organisatie.

Vaak is dit niet tegen de verandering als zodanig gericht maar spelen andere zaken daarin een belangrijke rol, zoals de communicatie tussen het management en de medewerkers. Ook kan het een uiting van betrokkenheid zijn bij het bestaande functioneren: ‘Het was toch goed zoals we het tot nu toe deden?’

 

Onze werkwijze bij veranderingsmanagement

Onze ervaren medewerkers begeleiden organisaties bij deze veranderprocessen. Wij helpen medewerkers mee te krijgen bij organisationele veranderingen. Door middel van training, coaching, intervisie en/of workshops begeleiden wij organisaties bij verandertrajecten. Altijd menselijk en betrokken, en met oog op de doelstellingen van de organisatie. Samen zorgen we voor een succesvol verandertraject.

Jansen & De Vries