Coach

De Coach

Coaching naar duurzame inzetbaarheid

Ieder mens of organisatie wordt in zijn leven geconfronteerd met tegenslagen, weerstand en/of problemen. Dit hebben wij nodig om keuzes te maken, te veranderen, welke vervolgens leiden tot ontwikkeling en groei op persoonlijk of zakelijk gebied.

Helaas lukt het ons niet allemaal om zelfstandig en onafhankelijk dergelijke veranderingen inhoud te geven. In zulke situaties is het handig dat er iemand naast je of achter je staat, die je ondersteunt bij het maken van keuzes en leert te veranderen en hoe je om kan gaan met deze veranderingen: de coach.

Doel van het coachen

Het doel van coaching is om je te leren om te gaan met veranderingen. Elke verandering houdt een besluit in:

Samen met jou en de coach kunnen wij deze doelen bereiken.

Hoe gaat jouw coach te werk?

De coach spiegelt, staat je bij, heeft aandacht voor je en adviseert je zodat je tot de kern komt (de oorzaak) en niet bezig gaat met een symptoom of het bestrijden van symptomen.

Het coachingstraject begint altijd met een oriënterend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we nader kennis met elkaar, de klik tussen de coach en jou is essentieel om doelen te kunnen bereiken.

Na het kennismakingsgesprek bepalen we samen het doel. Om jouw doel te kunnen bereiken is het handig e goed om te weten wat je hierbij kan helpen en ondersteunen, maar ook welke hindernissen je daarbij moet nemen. Nadat wij het doel hebben vastgesteld en inzicht hebben in belemmeringen en mogelijkheden wordt een plan van aanpak opgesteld (de uitweg) en gaan we samen de weg op.  Dit kan individueel, maar is ook een werkwijze voor een team c.q. organisatie.

Wie is de coach?

De coach is in feite wat vroeger de nar was, die een koning of andere edelen met grappen en grollen als enige de waarheid durfde te zeggen. Het effect was dat de koning aan het denken wordt gezet en de gedragsverandering inhoud krijgt. De coach schudt je als het ware door elkaar en stelt je in staat om korte metten te maken met ongewenst gedrag. Dit doet hij om ervoor te zorgen dat groei en ontwikkeling ontstaat, net zolang tot het moment dat de verandering volmaakt is.

Om je aan het denken te zetten, je tot actie aan te zetten of je een spiegel voor te houden gebruikt de coach een aantal methodieken: Onze coach:

Jansen & De Vries