Neem contact op

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Re-integratie in tijden van crisis

Op dit moment gebeurt er van alles in de wereld. De zorgsector staat onder enorme druk, het openbare leven ligt grotendeels plat en de ‘anderhalvemetersamenleving’ is geboren. Ondanks de grote aanpassingen in ons land, blijven andere situaties doorgaan aan de orde van de dag. Re-integratietrajecten waarin mensen op zoek zijn naar een nieuwe, passende baan zijn hiervan een voorbeeld.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Waarom re-integratie juist nu zo belangrijk is

Ondanks de huidige beperkingen en maatregelen is het belangrijk om re-integratietrajecten voort te blijven zetten. Wij vertellen u waarom:

  • Afstel en uitstel van re-integratietrajecten leiden tot problemen;
  • Gemiddeld duurt het twee maanden voor een werknemer kan solliciteren;
  • Een stijging van verzuim zorgt voor grotere verzuimproblemen;
  • Tijdens de corona-crisis mogen re-integratieprocessen aangepast uitgevoerd worden;

Af- of uitstel leidt tot problemen

Wanneer een medewerker langdurig ziek is en de re-integratie inspanningen opgeschort worden, kan dit achteraf leiden tot problemen. Ondanks dat het UWV heeft aangegeven coulant om te gaan met bepaalde situaties in een re-integratietraject, wil dit niet zeggen dat er niets gedaan mag worden. Via de huidige technologieën is er ontzettend veel mogelijk en kan het werk gewoon doorgaan.

Het duurt gemiddeld nog twee maanden eer een werknemer kan starten met solliciteren

In de praktijk blijkt dat een gedegen loopbaanonderzoek ongeveer twee maanden in beslag neemt. In deze fase van een re-integratie spoor 2-traject worden passende functies gezocht voor de werknemer. Pas wanneer deze fase voltooid is, begint de daadwerkelijke zoektocht op de arbeidsmarkt. Wanneer deze twee maanden voorbij zijn, kunnen de spanningen op de arbeidsmarkt reeds verkleind zijn.

Stijging van het verzuim zorgt voor een grotere verzuimproblematiek

Leidinggevenden, HR-professionals en arbodiensten krijgen hun handen vol aan het oplossen van verzuimproblematiek. Niet alleen als direct gevolg van het coronavirus (COVID-19), maar indirect ook als gevolg van disbalans, stress en onzekerheid die werknemers ervaren door deze tijd. Een stijging van het verzuim betekent ook dat de verzuimproblematiek groter is. Dit vraagt om een adequate behandeling.

Re-integratiebureaus mogen tijdens de corona-crisis hun processen aangepast uitvoeren

Op dit moment zijn re-integratie begeleidingsgesprekken prima uit te voeren via het videobellen. Jansen & De Vries gebruikt hiervoor een programma dat voor iedereen met een internetverbinding te gebruiken is. Het UWV heeft ook uitgesproken dat Arbeidsdeskundige Onderzoeken ook op deze manier mogen plaatsvinden. De re-integratie hoeft dus niet uitgesteld te worden, het wordt alleen in een ander format gegoten.

Wij staan voor u klaar!

Jansen & De Vries ondersteunt werkgevers in deze moeilijke tijd. Wij helpen u in kaart te brengen welke werknemers een grotere kans op verzuim hebben. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die naast hun eigen baan, ook zorg en onderwijs moeten dragen voor hun kinderen, mensen die in de financiële problemen terecht komen en mensen die klem komen in privézaken als bijvoorbeeld het bieden van mantelzorg. Wilt u in kaart brengen welke medewerkers een grotere kans op uitval hebben? Jansen & De Vries ondersteunt u hier graag in. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Re-integratie
Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht