Loopbaancoach

Coaching

Coaching naar duurzame inzetbaarheid

De trends voor de komende jaren op de arbeidsmarkt zijn helder: de vergrijzing en ontgroening staan voor de deur. De uitstroom van oudere medewerkers neemt toe en de instroom van jongeren stagneert. Vacatures worden moeilijker in te vullen en met de ouderen verdwijnt er veel kennis en expertise uit de organisatie. Duurzame inzetbaarheid is daarom steeds meer van belang: ervoor zorgen dat mensen betekenisvol, competent en gezond aan de slag zijn en blijven. Coaching van alle werknemers binnen een organisatie wordt onder andere hierdoor steeds belangrijker.

BEHOUD UW MENSELIJK KAPITAAL

Het behoud van mensen wordt steeds belangrijker. Wij coachen zowel medewerkers als leidinggevenden binnen een organisatie. Wij geloven in het feit dat iedere werknemer optimaal presteert wanneer iemand plezier heeft in zijn of haar werk. Het bevorderen van werk waarin mensen betekenisvol, competent en gezond aan de slag zijn en blijven.

We coachen managers in de communicatie met hun medewerkers. Onze coaches laten zien wat voor invloed je gedrag op je medewerkers kan hebben. We houden mensen niet alleen een spiegel voor, maar begeleiden ze ook naar de oplossing van het probleem.

HET VINDEN VAN DE JUISTE BALANS IN JE WERK

Daarnaast ondersteunen we bedrijven bij het borgen van aandacht voor het functioneren van medewerkers in de organisatie. Knelpunten binnen je werk zijn vaak lastig te onderkennen en aan te pakken. Onze ervaren coach weet de vinger op de zere plek te leggen, en deze ook weg te nemen. Dit gebeurt in de vorm van enkele gesprekken, die je gericht leiden naar de juiste balans in je werk.

Het uiteindelijke doel? Een volwassen arbeidsrelatie. Medewerkers zelf kennen hun krachten en willen en kunnen werken aan hun (blijvende) arbeidsvermogen. De organisatie en de medewerker zorgen in een gezonde wisselwerking voor zingeving, plezier in het werk en presteren het hele jaar door.

Jansen & De Vries