Neem contact op
Casemanagement

Wie goed doet, wie goed ontmoet!

Casemanagement

Complete ondersteuning bij casemanagement

Wij ondersteunen werkgevers met financieel casemanagement rondom verzuim. Werkgevers lopen zonder dat ze het beseffen grote financiële risico’s wanneer zij geen inzicht hebben in de geldstromen die behoren bij de kaders en wettelijke afspraken van de sociale zekerheid. Hierdoor worden bv loonsancties of onnodig hoge kosten voorkomen. Onze financieel casemanager ondersteunt zowel op organisatie, als individueel niveau waarbij hij naast beleidsadvisering op het gebied van re-integratiebeleid en preventief verzuimbeleid ook ondersteunt bij het inzicht krijgen van de financiële geldstroom.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

Financieel / Corporate Casemanagement

De financieel / corporate casemanager van Jansen & De Vries is de expert op het gebied van kosten- en risicobeheersing van arbeid, verzuim en arbeidsongeschiktheid en richt zich hierbij op zes specifieke gebieden:

1. Casemanagement (verzuim-arbeidsongeschiktheid-financiën)
Ondersteuning bij de juiste dossiervoering, contra expertise dossier, dossieronderzoek, uitvoerend casemanagement of ondersteuning van bestaande of nieuwe op te zetten casemanagementafdelingen.

2. Financiële bedrijfsscan
Op overzichtelijke wijze worden de geldstromen op het gebied van de sociale zekerheid voor een organisatie in kaart gebracht. Bijvoorbeeld door middel van de VeReFi(r) methode. Op basis van dit inzicht worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de financiële huishouding.

3. Financieel inzicht voor medewerker
Niet meer kunnen werken kost een werknemer ook geld. Dat verschilt per situatie. We helpen de medewerker door (vroegtijdig) financieel inzicht te verkrijgen. Ook in de begeleiding tot na twee jaar ziekte ondersteunen we de medewerker en zo nodig in de begeleiding bij het UWV.

4. Wet & Regelgeving
De huidige en nieuwe wet- en regelgeving kunnen van grote invloed zijn op uw organisatie. Wij helpen u de gevolgen van de regel- en wetgeving te doorgronden en geven een op maat gesneden advies voor uw organisatie.

5. Verzuimbeleid
De snel veranderende wetgeving betekent al gauw dat uw verzuimbeleid niet meer voldoet aan de huidige eisen. Wij toetsen uw bestaande verzuimbeleid en helpen met het actualiseren hiervan. Ook ondersteunen wij bij het opzetten en uitvoeren van nieuw beleid, dat voldoet aan de eisen en tevens past bij de (te veranderen) cultuur van de organisatie.

6. Personeel en Organisatie/HRM
Wij kunnen u deskundig ondersteunen bij het periodiek doornemen van uw P&O c.q. HRM organisatie, beleid en activiteiten.

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht