Neem contact op

Gezond werken zonder stress

Stress op het werk?

Bij Jansen & De Vries spreken wij veel werknemers die kampen met stressklachten. Uit Europese cijfers blijkt dat maar liefst 51% van de werknemers aangeeft dat werkgerelateerde stress bij hen op de werkplek voorkomt en 40% van mening is dat hun organisatie dit niet of niet goed aanpakt. Van alle ziekmeldingen in 2014 werd 33% veroorzaakt door een psychische oorzaak. De meest kwetsbare groep voor werkgerelateerde stress blijkt de groep van 25 tot 34-jarige te zijn. In 2014 was in deze leeftijdsgroep 50% van het langdurig verzuim stress-gerelateerd.

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

De meest genoemde oorzaken zijn:

  • Reorganisaties en tijdelijke contracten zorgen voor baanonzekerheid
  • Te grote werkdruk, hoge taakeisen
  • Lange werkdagen, leidinggevende heeft geen oog voor het welzijn van de medewerk(st)er
  • Agressieve klanten, leerlingen, passagiers, patiënten etc.
  • Pesterijen op het werk door collega’s en/of leidinggevende
  • (Seksuele) intimidatie door collega’s en/of leidinggevende

Ook in onze ervaring spelen bovengenoemde oorzaken van stress een rol. Zo kunnen bijvoorbeeld behalve (verbaal) agressieve leerlingen ook agressieve ouders van leerlingen stress veroorzaken bij leerkrachten in het onderwijs (werknemers).

Binnen bedrijven zien we ook regelmatig voorbeelden van medewerkers die onder druk komen te staan en stressklachten ontwikkelen door steeds hogere productie-eisen. Het hogere management heeft daarbij vaak onvoldoende “feeling” met de werkvloer en beseft daardoor niet wat de consequenties zijn van hun besluiten.

Wat wij ook tegenkomen is dat “ongewenste omgangsvormen” een rol kunnen spelen bij het ontstaan van stress. Daarbij gaat het vooral om pesterijen of intimidatie door leidinggevenden en/of collega’s. Het effect is dat werknemers zich niet meer veilig voelen op het werk en dat veroorzaakt ernstige stressklachten en depressies.

Door stressklachten komen werknemers ziek thuis te zitten, hetgeen gemiddeld 180 dagen kan duren. Deze situatie is zowel voor de werknemer als voor de werkgever zeer onwenselijk.

Bij Jansen & De Vries wordt gekozen voor een oplossingsgerichte aanpak, waarbij geprobeerd wordt om doelgericht het probleem van de (zieke) werknemer op te lossen en daarmee ook die van de werkgever. In alle gevallen bent u bij Jansen & De Vries aan het goede adres. Wij zijn deskundig in het coachen van medewerkers (individueel en in teamverband) en in het adviseren van werkgevers ter voorkoming en ter vermindering van stressklachten. Neem gerust contact op met Jansen & De Vries Verzuim Arbo en Reïntegratie BV. Wij helpen u graag verder.

Bronvermelding:

Bron: https://www.dagenvanhetjaar.nl/werelddag-voor-veiligheid-en-gezondheid-op-het-werk/

Gerelateerde artikelen
Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht