ARBO

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken is niet alleen voor medewerkers prettig, het levert werkgevers vaak ook beter en duurzamer werkresultaat op en het zorgt voor een kleinere kans op uitval. Elke werkgever is daarom verplicht om een gedegen ARBO-beleid te voeren, zodat werknemers onder optimale omstandigheden hun werk kunnen doen. Jansen & De Vries ondersteunt werknemers en werkgevers bij het vormen van ARBO-beleid en de uitvoering ARBO gerelateerde zaken.

Als het even niet wil zoals het moet..

Soms heeft een werknemer even wat extra hulp nodig, bijvoorbeeld door ziekte, zowel mentaal als fysiek. Tegelijkertijd kan een te hoge werkdruk of onmin op de werkvloer ook zorgen voor uitval. Als er sprake is van uitval of een dreigend verzuim, dan helpt Jansen & De Vries kwaad tot erger voorkomen.

ARBO-deskundigen samen op een plek

Bij Jansen & De Vries hebben we alle deskundigheid omtrent ARBO onder een dak:

We kunnen, afhankelijk van de situatie onder andere een bedrijfsarts inschakelen of een arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren. De specialisten van Jansen & de Vries zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ARBO. Het zijn allemaal goed opgeleide mensen. We voelen ons nauw betrokken bij uw medewerkers, uw bedrijf en daarmee uw belangen. Als ARBO-consulent hebben we oog voor mensen én de organisatie. Ons uiteindelijke doel is hierbij altijd: Medewerkers weer gezond aan het werk krijgen en houden.

Meer informatie over ARBO

Wilt u meer weten over ARBO-ondersteuning door Jansen & De Vries? Neem dan contact met ons op. We staan graag klaar voor u en uw medewerkers.

Jansen & De Vries